به گزارش پارس نیوز، 

«لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه در واکنش به خروج آمریکا از سوریه گفت: این تصمیم درست است، اما اکنون باید آنها باید حرف های خود را با عمل ثابت کنند.

اسلوتسکی گفت: من از بیانیه واشنگتن مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه استقبال میکنم. این تصمیم صحیح است، چرا که به حل و فصل بحران سوریه و تثبیت سیاسی کمک میکند. اما باید ببینیم که در واقعیت چه اتفاقی رخ میدهد.

وی با مقایسه بیانیه های واشنگتن با فستیوال های هنرمندان مشهور که هر ساله برگزار میشود، افزود: نسل قدیم به یاد می آورد که آمریکا چندین بار افغانستان و عراق را ترک کرد، و شاید این امر در سوریه نیز اتفاق بیفتد.