به گزارش پارس نیوز، 

عماد مصطفی در گفت وگو با خبرگزاری نووستی تصریح کرد: تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن نیروهای کشورش از سوریه به چند عامل از جمله ترکیه و مسائل داخلی آمریکا باز می گردد.

وی افزود: موضوع بسیار پیچیده است و فاکتورهای زیادی نقش مشخص خود را در آن بازی می کنند.

سفیر سوریه گفت: از یک سو تلاش های آمریکا برای دور کردن آنکارا از مسکو و بازگرداندن آن به دامنه نفوذ خود وجود دارد و از سوی دیگر، ترامپ با این تصمیم تلاش کرد که کانون توجه ها را از مشکلات سیاسی داخلی آمریکا منحرف کند و بحث و جدلی را در کشورش درباره سیاست خارجی در قبال سوریه به راه بیندازد. این اقدام ترامپ تلاشی برای جلوگیری از انتقاد از سیاست آمریکا در قبال سوریه است. او خواهد گفت که می خواهد نیروها را به میهن بازگرداند و پیروزی بر تروریسم را اعلام می کند.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: خروج ارتش آمریکا منافع ملی سوریه را تامین می کند و هریک از شهروندان سوری احساس خرسندی خواهند کرد، زیرا می بینند که آمریکایی ها از کشورشان خارج می شوند.