به گزارش پارس نیوز، 

سناتور باب کورکر، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی سنای آمریکا از تصمیم رئیس جمهور این کشور برای خارج کردن نیرو‌ها از سوریه به شدت انتقاد کرد.

سناتور باب کورکر با انتقاد شدید از تصمیم دونالد ترامپ برای عقب نشینی نیرو‌های آمریکایی از سوریه، این تصمیم را متهورانه توصیف کرد.

کورکر افزود: این تصمیم بدون رایزنی‌های کافی اتخاذ شده است. اطمینان دارم همه اعضای حزب جمهوریخواه یا اعضای سنا از این تصمیم متهورانه، شگفت زده شده اند. به نظر می‌رسد این تصمیم یک شبه اتخاذ شده است.

او خاطرنشان کرد: این اقدام برای ما، متحدانمان و نیرو‌های سوریه دموکراتیک هولناک است. دشوار است که تصور کنیم رئیس جمهور یک کشور از خواب بیدار شود و پس از رایزنی‌ها و مقدمه چینی بسیار محدود، چنین تصمیمی اتخاذ کند. در مدت حضورم در اینجا در دوازده سال گذشته هرگز شاهد نبوده ام تصمیمی با این اهمیت به صورت غیرمنتظره اتخاذ شود.