به گزارش پارس نیوز، 

روند تعرض شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شهرک نشینان صهیونیست به صورت وحشیانه به صحن های مسجدالاقصی یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان شهرک نشینان و فلسطینیان حاضر در مسجدالاقصی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست مسیر حمله وحشیانه شهرک نشینان به مسجدالاقصی را هموار کردند.