به گزارش پارس نیوز، 

گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس به دنبال تأئید اخبار منتشره درباره خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از سوریه از سوی کاخ سفید گفت: قویاً با تصمیم ترامپ درباره شکست داعش در سوریه مخالفم.

این درحالیست که ترامپ در توئیتر نوشته بود: ما داعش را در سوریه شکست دادیم و این موضوع تنها دلیل من برای آنجا بودن در دوران ریاست جمهوری ترامپ بود.