به گزارش پارس نیوز، 

نیروهای سوریه دموکراتیک به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای سوریه دموکراتیک خروج نیروهای آمریکا از سوریه را به مثابه خنجری از پشت و خیانت دانستند.

شایان ذکر است که کاخ سفید از آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی از سوریه خبر داد.