به گزارش پارس نیوز، 

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی بوده و مانع حل و فصل بحران در این کشور است.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: روسیه بر انجام تحقیقات درباره حمله شمیایی که ماه گذشته در حلب انجام شد اصرار دارد. همچنین دمشق آماده ارائه تضمین های امنیتی به کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی است.