به گزارش پارس نیوز، 

رامی الحمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار بازخواست رژیم صهیونیستی و تحرک بین المللی جدی برای نجات راهکار دو کشور پس از افزایش یورش های صهیونیستها به فلسطینی ها در کرانه باختری شد.

وی افزود: اسرائیل شهرک سازی را تسریع کرده و حملات مکرری به شهرها و روستاها و مناطق فلسطینی نشین می کند و افراد بی گناه را می کشد و تیم های پزشکی و رسانه ای را هدف قرار می دهد و میان خانواده ها ایجاد رعب و وحشت می کند و خانه ها را خراب می کند. زمان آن فرا رسیده که این اقدامات اسرائیل متوقف شود و به اشغالگری آن پایان داده شود.