به گزارش پارس نیوز، 

نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که جیمز باند دارای مشکلات جدی در مورد مصرف الکل است. این موضوع بر اساس معیارهای روانشناسی متعدد ثبت شده است.

درواقع به اعتقاد پژوهشگران بریتانیایی، جیمز باند، جاسوسی انگلیسی خیالی که در حال کار برای سرویس مخفی بریتانیا است اساسا یک شخصیت منفی و معتاد به الکل است. گروهی از پژوهشگران که عادت های نوشیدن الکل توسط جیمز باند را برای شش دهه گذشته مورد بررسی قرار داده اند، می گویند: او "اختلال مصرف الکل شدید" دارد چرا که به طور متوسط ​​4.5 بار در هر فیلم الکل مصرف می کنند.

این موضوع در مقاله ای در مجله پزشکی استرالیا منتشر شده و  معتقد است جیمز باند فردی بیمار و معتاد به مصرف الکل مزمن است. دکترنیک ویلسون، استاد دانشگاه استرالیا در این خصوص می گوید: "یکی از ناراحت کننده ترین صحنه های جیمز باند و اعتیادش به الکل را در نسخه سال 2008 می بینیم که او انواع مشروبات الکلی را لاجرعه مصرف می کند. درواقع این حجم الکل یعنی 24 واحد الکل، می تواند کشنده باشد. "

با این حال برخی از مدافعان حقوق فیلمهای جیمز باند می گویند، تیم سازنده فیلم مقصر نیستند چرا که در سری کتابهای جیمز باند نیز وی به همین شیوه توصیف شده و حدتی در یکی از بخش های کتاب در ی روز 50 واحد الکل می خورد که این یعنی مرگ حتمی.

افزون بر این، پژوهشگران می گویند این همه تحرک و استرس برای فرد الکلی یا غیر ممکن است یا متضمن مرگ زودرس. جیمز باند هر روز رانندگی خطرناک دارد، از اسلحه و چاقو استفاده می کند و حتی چاقو ها را در تخت خواب خود پنهان کرده است. اما با این شرایط چطور باز هم بدون وقفه الکل می نوشد؟

در بخشی دیگر از این مقاله می خوانیم جیمز باند به عنوان یک نیروی مخفی نیاز به سلامت و تمرکز دارد. اما شرایط مصرف الکل توسط جیمز باند اصلا طبیعی نیست.به نظر می رسد سازندگان جیمز باند در نسخه جدید باید کمی تجدید نظر کنند تا دلل منتقدان را به دست آورند.