به گزارش پارس نیوز، 

پایگاه ارم نیوز در خبری فوری اعلام کرد اطلاعات ثبت شده بر روی پایگاه وزارت خارجه فرانسه هدف حمله سایبری قرار گرفت.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از هک شدن «داده‌های شخصی» ثبت شده مسافران روی یک پایگاه اینترنتی این وزارتخانه خبر داد و با وجود این اعلام کرد این اطلاعات «داده‌های حساس» را شامل نمی‌شود.

وزارت امور خارجه فرانسه از سال ۲۰۱۰، سرویسی را راه اندازی کرد که به کسانی که مأموریت یا قصد سفر به خارج از کشور را دارند امکان می‌دهد به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا به ویژه اطلاعاتی در مورد امنیت سفر خود دریافت کنند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه، داده‌های شخصی ثبت شده روی این پایگاه اینترنتی هک شدند و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.