به گزارش پارس نیوز، 

سازمان ملی فضایی ترکیه در چارچوب وظایف، اختیارات و بودجه خود برای عملی کردن «برنامه ملی فضایی» کشور فعالیت خواهد کرد. این سازمان وابسته به وزارت صنعت و تکنولوژی ترکیه خواهد بود و وظیفه تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت فضایی ترکیه را برعهده خواهد داشت.

ایجاد صنعت فضایی قابل رقابت، توسعه صنعت فضایی، گسترش استفاده از فناوری‌های صنعت فضایی برای افزایش رفاه عمومی و آموزش منابع انسانی ماهر برای صنعت فضایی ترکیه از جمله وظایف اصلی سازمان فضایی ترکیه اعلام شده است.

در همین حال پایگاه تحلیلی "استراتگ" در گزارشی درباره نوسازی پایگاه نهم دریایی ترکیه در مجاورت دریای سیاه، اعلام کرد توسعه و تجهیز پایگاه بزرگ دریایی ترکیه در دریای سیاه موجب نگرانی روسیه شده است.