به گزارش پارس نیوز، 

اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری که فرانسه، به ویژه پاریس، پایتخت این کشور را به لرزه در آورده، است، به مرز فرانسه با ایتالیا نیز رسید.

اعضای جنبش ضدسرمایه‌داری، منطقه «ونتیمیلیا» واقع در مرز فرانسه با ایتالیا را به کنترل خود در آوردند. بر همین اساس، همه وسایل نقلیه ای که به خاک ایتالیا وارد یا خارج می شدند، متوقف شده است. به فاصله کم تر از یک ساعت، صف حدود شش کیلومتری از خودروها در این منطقه تشکیل شده است.

فرماندار منطقه «ایمپریا چزاره کاپوکازا» (در ایتالیا) در این باره گفت: ما در محل حاضر هستیم تا تلاش کنیم شرایط را به شیوه ای متعادل، اداره کنیم.

این گزارش می‌افزاید بر اساس اطلاعات به دست آمده، تعداد اعضای جنبش ضد سرمایه داری حاضر در منطقه ونتیمیلیا ده ها نفر بر آورد شده است. تظاهرات این افراد راس ساعت یازده و از محل شهرداری منتون در فرانسه شروع شده است. اعضای جنبش ضد سرمایه داری، با پای پیاده حرکت کرده اند و خود را به منطقه پونته سان لوئیجی در مرز میان فرانسه و ایتالیا رسانده اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، اعضای جنبش ضد سرمایه داری فرانسه، در این فکر بودند تعدادی از همفکران خود را در مسیر عبور خودروها در مرز ایتالیا با فرانسه، با خود همراه کنند. اما با حضور نیافتن آنها، تصمیم گرفتند خود را به محل بزرگراه "A10" واقع شده در مرز فرانسه با ایتالیا برسانند و با عبور از مرز، تظاهراتی را که مجوز آن صادر نشده، برگزار کنند. اما اشغال بزرگراه همچنان ادامه دارد و مردم نیز در حال توزیع مواد غذایی به سرنشینان خودروهایی هستند که پشت سر هم صف کشیده اند. تظاهرات کنندگان دست نوشته های زیادی را علیه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با خود حمل می کنند. برخی نیز فریاد می زنند: کسی که بدبختی می کارد، خشم برداشت می کند.