به گزارش پارس نیوز، 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی، برنامه جهانی غذا و سازمان یونیسف و برخی سازمانهای دیگر در گزارشی مشترک درباره اینکه نبود امنیت غذایی در یمن بر ۲۰ میلیون نفر در یمن تاثیر گذارد، هشدار داده و اعلام کردند که جنگی که از سال ۲۰۱۵ علیه یمن به راه افتاده عامل آن است.

در این گزارش آمده است: حدود ۱۵.۹ میلیون یمنی در حال حاضر از گرسنگی رنج می برند. جنگ علت اصلی فقدان امنیت غذایی است و در کنار آن عواملی دیگری نیز مانند فقدان درآمد و افزایش قیمت کالاهای اساسی که قدرت خرید خانواده ها را کم کرده است، دخیل است. بخش اعظم یمنی ها حتی در مناطقی که باثبات هستند نیز نمی توانند که کالاهای اساسی را به دست آورند زیرا قیمت مواد غذایی در مقایسه با قبل از جنگ به نحو بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است. قیمت سوخت هم بالا رفته است.