به گزارش پارس نیوز، 

نماینده شرکت MBDAیا (Matra BAE Dynamics Alenia ) اعلام کرد که دولت فرانسه مجوز تحویل سامانه های دفاعی این شرکت به جمهوری آذربایجان را صادر کرده و مذاکرات در این زمینه با جمهوری آذربایجان در آینده نزدیک به پایان می رسد . 

به گفته نماینده این شرکت، جمهوری آذربایجان با مشخصات این سامانه های دفاع هوایی آشنا شده و از شاخص های فنی آن راضی است . 

وی افزود: استفاده از این سامانه های به جمهوری آذربایجان امکان می دهد تا قدرت دفاع هوایی خود را بصورت قابل اطمینان تامین کند . 

شرکت MBDA یا (Matra BAE Dynamics Alenia ) از شرکت های پیشگام اروپا در زمینه طراحی و تولید سامانه های موشکی به شمار می رود . 

جمهوری آذربایجان در حال حاضر تجهیزات نظامی از روسیه ، ترکیه و پاکستان دریافت می کند . 

بودجه نظامی سال 2019 میلادی جمهوری آذربایجان 3 میلیارد و 38 میلیون منات ( معادل یک میلیارد و 700 میلیون یورو ) پیشبینی شده است .