به گزارش پارس نیوز، 

»دیمیتریس آوراموپولوس» کمیسر مهاجرت و امور داخلی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه دی ولت با اشاره به نشست آتی وزرای کشور اعضای اتحادیه اظهار داشت: پیمان مهاجرتی سازمان ملل با هدف ساماندهی به اوضاع مهاجران و مقابله با قاچاق انسان تهیه و تنظیم شده است. 

وی در ادامه افزود: اجرایی شدن پیمان مهاجرتی سازمان ملل نیاز به حمایت همه کشورها از همه قاره های جهان دارد. به جرات می توانم بگویم که کشوری که از این پیمان خارج شود از اطلاعات کافی درباره مقوله مهاجرت برخوردار نیست. 

کمیسر اروپایی با انتقاد از اینکه برخی کشورها از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خارج شده اند، خاطر نشان کرد: از کشورهای جدا شده از پیمان مهاجرتی سازمان ملل می خواهم تا زمان برگزاری نشست اتحادیه اروپا و بررسی دوباره این پیمان در میان اعضا به این پیمان بازگردند. 

گفتنی است اجرایی شدن پیمان مهاجرتی سازمان ملل در نشست ویژه ای در ماه جاری میلادی در مراکش به بحث گذاشته می شود.