به گزارش پارس نیوز، 

این در حالی است که پیشتر معترضان در پایتخت موریتانی با برپایی تجمع اعتراض‌آمیز علیه سفر بن سلمان به کشورشان، وی را خونخوار و قاتل کودکان یمن خواندند.

این در حالی است، شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد برخی گروه‌ها و اتحادیه‌های الجزایری و موریتانیایی با سفر ولیعهد سعودی به الجزایر و موریتانی مخالفت کردند.

مرکز «طرح دانشجویی برای مبارزه با نفوذ صهیونیست‌ها و دفاع از حق» در مقابل مسجد معروف به «الجامع السعودی» در نواکشوت -پایتخت موریتانی- تجمع اعتراض‌آمیز برپا کرد. تظاهرکنندگان با سردادن شعار‌هایی علیه سفر بن سلمان، از دولت خواستند این سفر را لغو کند.

معترضان بن سلمان را خونخوار و قاتل کودکان یمن خواندند و خواستار برپایی اعتراضات گسترده مردمی علیه سفر احتمالی وی به موریتانی در دوم این ماه شدند.