به گزارش پارس نیوز، 

اوبرادور که پنج ماه پیش در انتخابات به پیروزی رسیده بود، از اول دسامبر رسما ریاست جمهوری مکزیک را بر عهده گرفت.

به گزارش رویترز، این سیاستمدار چپ گرا راه سختی را برای مبارزه با باندهای خشونت، فقر و همچنین دلسردی عمومی از طبقه سیاستمداران در این کشور آمریکای شمالی پیش رو خواهد داشت.

اوبرادور 65 ساله که به "آملو" نیز معروف است، توانست در انتخابات ماه جولای با کسب بیش از 50 درصد آرا پیروز رقابت شده و به حاکمیت 20 ساله حزب رقیب در مکزیک پایان دهد.

حزب او اکنون اکثریت کرسی های کنگره را در اختیار دارد.

دوره ریاست جمهوری در مکزیک شش ساله است.