به گزارش پارس نیوز، 

منابع لبنانی از محاصره منزل رئیس حزب توحید عربی لبنان از سوی نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای امنیتی لبنان، منزل وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی را در الجاهلیه به محاصره درآورده اند و این شهرک در استان جبل لبنان شاهد تدابیر شدید امنیتی است.

این رسانه لبنانی به نقل از برخی منابع از زخمی شدن یکی از هواداران وهاب در جریان تیراندازی خبر دادند.