به گزارش پارس نیوز، 

«مارک لامانت هیل» با ایراد سخنانی در سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته بود رژیم صهیونیستی را تحریم کنند.

وی فریاد می زد که فلسطین از نهر تا بحر آزاد است.