به گزارش پارس نیوز، 

تروریست ها همچنان توافق منطقه عاری از سلاح در ادلب را نقض می کنند.

ارتش سوریه حاضر در حومه شمالی حماه یک گروه تروریستی را که در حال تلاش برای نفوذ به سمت یک موضع نظامی در شمال شهر محرده را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه در شهر محرده با انجام عملیات دقیق یک گروه تروریستی را که در حال تلاش برای نفوذ از اراضی زراعی در اطراف روستای الجسیات به سمت تعدادی از مواضع  ارتش سوریه بود، را هدف قرار داد.

ارتش سوریه تلاش گروه های تروریستی برای نفوذ از منطقه عاری از سلاح و اطراف آن در مرزهای اداری حماه و ادلب و حمله به مواضع نظامی ارتش سوریه را ناکام گذاشت و خسارت ها و تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کرد.