به گزارش پارس نیوز، 

«ماریو کوناسک» وزیر دفاع اتریش پس از نشست روز گذشته کنفرانس امنیتی برلین در سخنانی اظهار داشت: وین علیرغم مخالفت با ارتش اروپایی با سیاست خارجی و امنیتی مشترک با اتحادیه اروپا همراهی خواهد کرد. 

وی پیشتر از اتحادیه اروپا خواسته بود تا علاوه بر تمدید حضور سربازان در مرزهای اروپایی، افزایش تعداد آنها را نیز در برنامه های خود جای دهد، زیرا حراست از مرزهای اروپایی به خصوص در شرایط کنونی نیاز به نیروهایی ویژه و با تعداد بالا به طور خاص در حوزه بالکان، مرز ایتالیا و یونان دارد.

از روز گذشته شمار زیادی از مقامات و کارشناسان مسائل دفاعی- امنیتی به منظور شرکت در کنفرانس امنیتی برلین در آلمان بسر می برند. 

تشکیل ارتش واحد اروپایی و تقویت سیستم دفاعی اروپا از محورهای اصلی این کنفرانس دو روزه عنوان شده است.