به گزارش پارس نیوز، 

آژانس های اطلاعاتی فرانسه یکی از مقامات سنای این کشور را به اتهام انتقال اطلاعات حساس به کره شمالی بازداشت کرده اند.

شخص بازداشت شده «بنوی کوانده» نام دارد. این فرد رئیس انجمن دوستی فرانسه-کره شمالی بوده و کتابی را نیز درباره کره شمالی منتشر کرده است.

تحقیق درباره اتهامات احتمالی این فرد از ماه مارس آغاز شده بود.