به گزارش پارس نیوز، 

«پترو پروشنکو» رئیس جمهور اوکراین، فرمان اجرای حکومت نظامی در این کشور را امضا کرد.

این فرمان از تاریخ ۲۶ نوامبر تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ در اوکراین برقرار خواهد بود.

سرویس امنیتی اوکراین دستور داده است تا سیستم های ضد جاسوسی، ضد تروریسم و ضد خرابکاری، و همچنین امنیت اطلاعات تقویت شوند.

علاوه بر این، دستور داده شده است که حفاظت از مرزهای اوکراین با روسیه، به ویژه در منطقه کریمه تشدید شود.

تصمیم وضع حکومت نظامی در اوکراین، توسط شورای ملی امنیت این کشور پس از نقض مرز روسیه توسط کشتی های اوکراینی مطرح شده است.

گفتنی است که این تصمیم یک ماه قبل از شروع مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اوکراین گرفته شده است.

طبق قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان حکومت نظامی، ممنوع است.