به گزارش پارس نیوز، 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه با صدور دستوری اقدام به ترمیم کابینه این کشور کرد.

بر اساس دستور بشار اسد رئیس جمهور سوریه ترمیم کابینه به شکل زیر صورت گرفت؛

حسن عرنوس وزیر امور آبی

عاطف نداف وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده

محمد خالد الرحمون وزیر کشور

محمد رامی رضوان مرتینی وزیر گردشگری

عماد موفق العزب وزیر آموزش و پرورش

بسام بشیر ابراهیم وزیر آموزش عالی

سهیل محمد عبداللطیف وزیر مشاغل عمومی و مسکن

ایاد محمد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری

محمد معن زین العابدین جذبه وزیر صنایع