به گزارش پارس نیوز، 

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز یکشنبه در نشست سران اروپا که برای امضای توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکسیت) برگزار شده است، گفت این اتحادیه نیاز به بازنگری دارد.

رئیس جمهور فرانسه گفت اکنون زمان مهمی برای اتحادیه اروپاست. نهادی که به باور رئیس جمهور فرانسه در این شرایط نیاز به شالوده ریزی دوباره دارد. مکرون افزود این واقعیات نشان می دهد که اتحادیه اروپا از یک طرف ضعف دارد و از طرف دیگر کمال‌پذیر است. وی افزود توافقنامه ای که در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا امضا شده است توافقنامه خوبی است.

امانوئل مکرون روز یکشنبه هنگام ورود به محل برگزاری نشست شورای اروپا (سران اتحادیه اروپا) برای تصویب پیش‌نویس توافق برکسیت به خبرنگاران گفت این نشست بیانگر سه چیز برای اتحادیه اروپا است. اول نشان دهنده عزت اتحادیه اروپا است چرا که به انتخاب یک ملت احترام می گذارد. دوم نشان می دهد که این انتخاب به هیچ وجه انتخاب ساده ای نبود و مذاکرات زیادی درباره آن صورت گرفته است و سوم این که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا نیاز به پی ریزی دوباره دارد.

مکرون در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت: امروز (که توافق برکسیت تصویب می شود) نه روز شادمانی (اتحادیه اروپا) است و نه روز عزا، امروز روز انتخاب یک ملت دارای حاکمیت اس ، امروز روز عزت و مسئولیت جمعی ماست».

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، هنگام ورود به محل نشست شورای اروپا، امروز را که انگلیس از اتحادیه اروپا جدا می شود روز عزا خواند.