به گزارش پارس نیوز، 

پایگاه خبری صهیونیستی"i۲۴" اسامی مهم‌ترین گزینه‌های احتمالی تصدی سمت وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.

این پایگاه خبری به نقل از منابع آگاه "اسرائیل کاتس"، "زاحی هنگبی"، "گلعاد اردان" و "یوال شتاینتس" وزرای حزب حاکم لیکود را مهم‌ترین گزینه‌های احتمالی تصدی سمت وزارت خارجه این رژیم معرفی کرد.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، همچنین نام "زیبی حوتوویلی" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز به عنوان گزینه اصلی تصدی سمت وزارت مهاجرت این رژیم مطرح است.

منبع مذکور اشاره کرد که فرد انتخاب شده تنها به مدت ۳ ماه در سمت جدید خود فعالیت خواهد کرد.