به گزارش پارس نیوز، 

روند بازگشت آوارگان سوری از اراضی اردن به شهرک ها و روستاهای خود در منطقه جنوبی که توسط ارتش سوریه از تروریسم آزادسازی شد، همچنان ادامه دارد.

منابع سوری در گذرگاه نصیب میان اردن و سوریه اعلام کردند: ۴۰۰ آواره طی چهار روز گذشته از اراضی اردنی به سوریه بازگشته اند. تمام تسهیلات به آوارگان بازگشته ارائه شد.

سانا گزارش داد که  از زمان افتتاح گذرگاه نصیب تا کنون ۳ هزار شهروند که به دلیل بحران در سوریه آواره شده بودند، به سوریه بازگشته اند.