به گزارش پارس نیوز، 

اتحادیه اروپا و انگلیس درباره پیش‌نویس توافقی که چارچوب روابط آنها در دنیای پسابرگزیت را مشخص می‌کند، به اشتراک‌نظر رسیدند.

به‌این‌ترتیب، راه برای نهایی شدن توافق برگزیت در هفته میلادی پیش رو هموار می‌شود.

بنابر اعلام شورای اروپا، بیانیه سیاسی که به شرح جزئیات رابطه تجاری، امنیتی و سایر مسائل فی‌مابین می‌پردازد؛ مورد توافق قرار گرفت.

بروکسل و لندن پیشتر درباره پیش‌نویس طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) که قرار است در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ محقق شود؛ به توافق رسیده بودند.

احتمال می‌رود که ترزا می نخست‌وزیر انگلیس امروز بیانیه‌ای را خطاب به اعضای پارلمان، قرائت کند.

اتحادیه اروپا امیدوار است روز یکشنبه توافق برگزیت را نهایی کند.