به گزارش پارس نیوز، 

فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس روز چهارشنبه در اظهاراتی گفت: خروج از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق ده ها میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس هزینه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش وی در ادامه افزود: عدم حمایت از طرح پیشنهادی ترزا می نخست وزیر انگلیس می تواند در نهایت به ضرر برگزیت تمام شود.

وزیر دارایی انگلیس در مصاحبه با شبکه آی تی وی اظهار داشت: خروج آرام از اتحادیه اروپا ده ها میلیارد پوند برای اقتصاد ما ارزش دارد. اگر این توافق از سوی پارلمان تصویب نشود، با هرج و مرج سیاسی روبرو خواهیم شد.

مخالفت ها از سوی برخی مقام های دولتی و نمایندگان مخالف خطر رد شدن این توافق در پارلمان را افزایش داده است. این مسئله احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا 29 مارس 2019 میلادی را بدون توافق بیشتر کرده است.

توافق برگزیت برای تصویب نهایی نیاز به 320 رای مثبت از 650 نماینده پارلمان خواهد داشت. هنوز سرنوشت نهایی توافق برگزیت و دولت ترزا می به درستی مشخص نیست. سناریوهایی که ممکن است طی روزهای آینده رخ دهد شامل موارد زیر است: توافق برگزیت در نهایت موفق به کسب حمایت پارلمان خواهد شد، ترزا می شغل خود را از دست خواهد داد، بریتانیا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد یا حتی یک همه پرسی دیگر درباره برگزیت برگزار شود.