به گزارش پارس نیوز، 

بر اثر حادثه انفجار بمب در مسجدی در بلوچستان پاکستان دست کم ۹ نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام پلیس، این حادثه در منطقه چمن در ایالت بلوچستان روی داده است.

اطلاعات اولیه نشان می دهد حادثه به دلیل انفجار یک بمب دست ساز بوده است.

پلیس پاکستان در این خصوص اعلام کرد که این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تا کنونت هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.