به گزارش پارس نیوز، 

مقتدا صدر رهبر جریان صدر درباره خطرناک بودن اوضاع امنیتی در موصل هشدار داد.

وی افزود: اوضاع امنیتی در موصل که در سال گذشته از لوث داعش آزاد شد، خطرناک است.

رهبر جریان صدر عراق بیان کرد: موصل در خطر است و شبکه های تروریستی فعال هستند.