به گزارش پارس نیوز، 

عبدالله دوم پادشاه اردن و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی امروز بر ضرورت فعال کردن اقدام عربی مشترک در مقابله با چالشهایی که خاورمیانه را تهدید می کند، تاکید کردند.

این در جریان سفر رسمی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات به امان رخ داد.

در این دیدار چشم انداز همکاری مشترک در زمینه های اقتصادی و سیاسی مورد رایزنی قرار گرفت.

ولیعهد ابوظبی بر نقش مهم اردن در موضوعات خاورمیانه و جهان عرب تاکید کرد.

طرفین بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید کردند.