به گزارش پارس نیوز، 

«محمد حسن جابر الجابر» سفیر قطر در لبنان این پیام امیر قطر را به دست میشل عون رساند.

خبرگزاری قطر بدون اشاره به جزئیات این پیام گزارش داد که امیر قطر بر تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد. امیر قطر در این پیام بر مشارکت خود در نشست اقتصادی بیروت که قرار است ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) برگزار شود تاکید کرد.