به گزارش پارس نیوز، 

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که ایران به طور کامل و بدون هیچگونه انحرافی، کنوانسیون منع سلاح شیمیایی را اجرا می کند.

ریابکوف با اشاره به تصمیم آمریکا مبنی بر متهم کردن ایران به نقض کنوانسیون منع سلاح شیمیایی، گفت: من این گزارش را دیده ام. جای تعجب ندارد، دقیقا در زمانی که مباحث جدی درباره چارچوب کنفرانس مربوط به کشورهای شرکت کننده در کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی امروز در لاهه آغاز شده، چنین اتهاماتی شنیده می شود که به طور مشخص نشان دهنده تلاش جدید آمریکا برای اعمال فشار سیاسی بر ایران است.

وی افزود: ما به طور دقیق اطمینان داریم که ایران همانطور که اصول برجام را به طور کامل رعایت می کند، به طور کامل و بدون هیچ انحرافی درخواست‌های صورت گرفته در اسناد مربوط به کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را نیز اجرا کرده است.