به گزارش پارس نیوز، 

"کارلا دل پونته"، دادستان کل سابق دادگاه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی و از اعضای سرشناس سابق کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه در مصاحبه ای با روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" تصریح کرد سازمان ملل برای من یک دلسردی بزرگ است.

وی با توجه به تجربه خود به عنوان محقق ویژه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره سوریه گفت در این دوران کاری دیده است که در سازمان ملل درباره خیلی چیزها صحبت می شود و همچنین کارمندان زیادی در این سازمان وجود دارد اما فقط تعداد کمی از آن ها واقعا کار می کنند.

وی تاکید کرد که بنابراین سازمان ملل باید سازماندهی مجدد شود. وی تصویر تیره و تاری را درباره هدف مد نظر جامعه بین المللی برای ایجاد یک دستگاه قضایی و عدالت بین المللی ترسیم کرده و گفت: ما در این راستا در نقطه عمیقی قرار گرفته ایم و حقوق بشر دیگر در این شرایط اعتبار ندارد. با این همه ما باید به این مسئله اعتقاد داشته باشیم که یک دادگاه بین المللی مستقل می تواند عدالت را خلق کند.