به گزارش پارس نیوز، 

"تسفیکا فوجل" فرمانده سابق منطقه جنوبی ارتش اسرائیل با حمله به سران سیاسی درپی درگیری نظامی اخیر در نوار غزه گفت: اسرائیل در بدترین مراحل امنیتی به سرمی برد که از زمان جنگ سال 1973 میلادی آن را به خود ندیده بود.

وی افزود: این سران سیاسی باعث شده اند که ما قدرت بازدارندگی در برابر حماس در غزه را از دست بدهیم زیرا صندلی های آنها (پست و مقام آنها) مهمتر از آینده امنیتی ما است.

فوجل گفت: بازدارندگی که حماس در دوره اخیر نبرد در برابر اسرائیل ایجاد کرد، موثرتر و تاثیرگذارتر از بازدارندگی از دست رفته اسرائیل است. چهل سال پیش با سه کشور عربی جنگیدیم و پیروز شدیم، اما امروز قادر به یکسره کردن نظامی کار حماس نیستم.

وی تصریح کرد: "ما ضعف و موثر نبودن عملیاتی در طول چهار روز نبرد در برابر حماس را ابراز داشتیم و در نهای امر، وزیر ارتش استعفا کرد".

فوجل در پایان این سوال را مطرح کرد که "چه کاری می توانیم برای بازداشتن حماس انجام دهیم؟"