به گزارش پارس نیوز، 

برهم صالح رئیس جمهور عراق در دیدار با ملک سلمان بر عمق روابط میان بغداد و ریاض تاکید کرد.

صالح در جریان دیدار با ملک سلمان در ریاض بر عمق روابط برادرانه و تاریخی میان عراق و عربستان تاکید کرد و گفت: باید هماهنگی و اقدام مشترک بیشتری به ویژه در زمینه همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری و امنیتی داشته باشیم.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، رئیس جمهور عراق و پادشاه عربستان راههای همکاری میان دو کشور و ارتقای آن به نفع مصلحت دو کشور را مورد رایزنی قرار د ادند و بر اهمیت تثبیت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: دو طرف بر اهمیت تثبیت ثبات و صلح و از ثبات امنیتی و سیاسی کشورهای منطقه حمایت و بر ضرورت افزایش تلاشها برای کاهش تنش و بحرانهای منطقه و فائق آمدن زبان گفتگو و وحدت تلاشها در قبال موضوعات مشترک تاکید کردند.

در این دیدار اهمیت فعال شدن شورای هماهنگی مشترک میان دو کشور برای ارتقای روابط راهبردی دو کشور و گشوده شدن چشم انداز جدید همکاری در همه زمینه ها تاکید شد.

روابط دوجانبه و راههای تقویت آن و توسعه آن و نیز رخدادها منطقه در این دیدار میان ملک سلمان و رئیس جمهور عراق بررسی شد.

همچنین اجرایی شدن همکاری عراق و عربستان در زمینه برق و تسریع در گشودن گذرگاههای مرزی میان دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان بغداد و ریاض مورد رایزنی قرار گرفت.