به گزارش پارس نیوز، 

در حالیکه ممکن است تجارت با ایران به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده کاهش یافته باشد، اما بسیاری از شرکت‌های چینی از اهداف بلندمدت خود آگاه بوده و مصمم هستند تا طوفانی که علیه ایران راه افتاده است را تحت تأثیر قرار دهند.

بسیاری از شرکت‌های چینی با استناد به روابط تجاری که از گذشته بوسیله جاده ابریشم با ایران داشته‌اند، اعلام کردند که علیرغم تهدیدها و مجازات‌های آمریکا راهی برای ادامه تجارت با  ایران پیدا خواهند کرد.

اقدامات تنبیهی آمریکا ممکن است باعث تقویت روابط چین و ایران باشد؛ به نظر می‌رسد دو تمدن باستانی  برای تحمل سختی‌ها در کنار هم قرار گرفته‌اند به ویژه اینکه چین در دوره جنگ اقتصادی با آمریکا انگیزه بیشتری برای حفط روابط با ایران دارد.