به گزارش پارس نیوز، 

«مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در نشست افتتاحیه «اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی» (آسه آن) خطاب به رهبران کشورهای عضو این اتحادیه با اشاره تلویحی به رشد قدرت چین در منطقه هند- اقیانوس آرام، اظهار داشت که «فرمانروایی و تهاجم» در این منطقه جایی ندارد.

به رغم عدم اشاره مستقیم پنس به چین، وی تأکید کرد که کشورهای کوچک باید به اندازه کشورهای بزرگ از فرصت رشد و پیشرفت در این منطقه برخوردار باشند.

پنس در ادامه گفت که واشنگتن برای پیشبرد این هدفها گامهایی در جهت تسریع سرمایه گذاری خصوصی در بخش زیرساختها و پیگیری یک تجارت «آزاد، عادلانه و متقابل» برداشته است.

معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین بر «کمپین اعمال فشار» بر کره شمالی، «تعهد واشنگتن به حمایت از آزادی دریاها و حریم هوایی» و عزم و اراده برای تضمین امنیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در چارچوب مرزهای تحت حاکمیت خود هم در دریا و خشکی و هم در جهان دیجیتال تأکید کرد.

گفتنی است که پنس در سخنرانی خود در ماه اکتبر از رهیافت سختگیرانه تر واشنگتن نسبت به پکن خبر داد و چین را به اقدامات بدخواهانه با هدف تضعیف رئیس جمهور آمریکا و عملیاتهای نظامی بی محابا در دریای چین جنوبی متهم ساخت.