به گزارش پارس نیوز، 

سوریه تجاوزات رژیم اشغالگر به غزه را محکوم و بر ایستادگی خود در کنار ملت فلسطین در برابر صهیونیستها تاکید کرد.

یک منبع مسؤول در وزارت خارجه سوریه به سانا اعلام کرد: رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته عملیات خونین خود علیه ملت فلسطین به ویژه علیه زنان و کودکان و تاسیسات غیرنظامی و ساختمان های مسکونی در نوار محاصره شده غزه در اراضی فلسطینی اشغالی را تشدید کرد. جنگنده های رژیم اشغالگر از سلاح های ممنوعه بین المللی در تجاوز وحشیانه علیه غیرنظامیان و کودکان استفاده کردند که درپی آن صد ها فلسطینی که اغلب آنان کودکان و زنان بودند، شهید یا زخمی شدند.

این منبع افزود: سوریه تجاوز وحشیانه اسرائیل به غزه را به شدت محکوم می کند و از جامعه بین المللی می خواهد تا مانع از تجاوزهای این رژیم به غزه شود.