به گزارش پارس نیوز، 

«کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته بین الملل شورای روسیه در دیدار «رزماری دیکارلو» معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که روسیه آماده است تا در اصلاحات سازمان ملل کمک کند.

کوساچف گفت: روسیه همواره موقعیتی را برای تقویت اقتدار و نقش سازمان ملل متحد در نظر گرفته است. روسیه همیشه زمانی که سازمان ملل موفق به حل و فصل مسائل جهانی شده است، رضایت داشته است.

وی افزود: هنگامی که بعضی از دولتها تصمیم به حل مسائل در شورای امنیت سازمان ملل متحد می گیرند، متاسفانه، نمونه هایی مثبت کمتر وجود دارد و هر بار این چنین اقدامات یکجانبه منجر به حل مسائل موجود نمی شود، و بلکه باعث ظهور موارد جدید میشود.