به گزارش پارس نیوز، 

رند پال، گفت: «هم اکنون وقت مناسبی است که احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات برای توقف فروش سلاح به عربستان اقدام کنند.»

سناتور جمهوری خواه آمریکا همچنین اذعان کرد بر هیچ کس پوشیده نیست که عربستان پیشینه نگران کننده‌ای در زمینه حقوق بشر دارد.