متن توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مووسوم به «برگزیت» مورد توافق بروکسل و لندن قرار گرفت.

به گزارش گاردین، خانه شماره ۱۰ (دفتر نخست وزیر انگلیس) نیز هم اکنون اعلام کرد که کابینهی این کشور فردا در این باره نشست اضطراری را برگزار می کند.

در بیانیه دفتر نخست وزیر انگلیس در این خصوص آمده است که ۲ عصر فردا به وقت انگلیس درباره توافق حاصله میان تیم های مذاکره کننده لندن و بروکسل بحث و بررسی می شود و در ادامه تصمیمات مقتضی درباره گام های اتی اتخاذ خواهد شد.

بیانیه دفتر نخست وزیر انگلیس در این باره می افزاید: از وزرای کابینه خواسته شده است تا متن مذکور را پیش از شرکت در نشست فردا مطالعه کنند.

این درحالیست که چندی پیش، «ترزا می» نخست‌ وزیر انگلیس گفته بود که مذاکرات پیرامون برگزیت در مراحل نهایی قرار دارد.