به گزارش پارس نیوز، 

وزارت خزانه داری آمریکا پنج نفر و یک گروه فلسطینی را به لیست تحریم های علیه تروریسم اضافه کرد.

در این لیست نام پنج شهروند عراقی و لبنانی دیده میشود که به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان به این لیست افزوده شده اند.

همچنین یک گروه فلسطینی به نام لوا المجاهدین نیز به لیست جدید اضافه شده است.