به گزارش پارس نیوز، 

دادگاه ایالتی سالزبرگ در اتریش امروز سه شنبه دستور عدم بازداشت مظنون به جاسوسی برای روسیه را صادر کرد.

در حکم صادره از سوی این دادگاه آمده است که نمی توان نظامی بازنشسته اتریشی مظنون به جاسوسی برای روسیه را در بازداشت نگه داشت.

این درحالیست که به دنبال بالاگرفتن تنش ها میان دو کشور در خصوص بازداشت یک مظنون به جاسوسی برای مسکو، روسیه و اتریش نمایندگان دیپلماتیک طرف یکدیگر در مسکو و وین را احضار کرده در این خصوص رایزنی هائی میان وزرای خارجه دو کشور نیز به انجام رسیده بود.