به گزارش پارس نیوز، 

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان گفته است که درس‌های جنگ به فراموشی سپرده شده و "به نظر می‌رسد که ما هرگز از آن ها چیزی نمی‌آموزیم."

وی که اغلب صنعت اسلحه سازی را مورد انتقاد قرار می‌دهد، همچنین گفت: بیایید در صلح و نه در جنگ، سرمایه گذاری کنیم.

پاپ فرانسیس به این مساله اشاره کرد که ناقوس‌های کلیسای باسیلیکای سنت پیتر و کلیساهای جهانی در مراسم صدمین سالگرد پایان جنگ اول جهانی به صدا درآمدند.

وی همچنین جنگ اول جهانی را یک تلنگر جدی برای افراد دانست تا فرهنگ جنگ را رد کنند و از هر ابزار مشروعی برای پایان دادن به درگیری‌هایی استفاده کنند که در مناطق مختلف جهان همچنان شاهد خونریزی هستند.

فرانسیس همچنین از تعبیر پاپ بندیکت پانزدهم، پاپ دوران جنگ اول جهانی استفاده کرد که جنگ را یک کشتار بی فایده توصیف کرده بود.