به گزارش پارس نیوز، 

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که روسیه هرکار ممکن را برای اجرای توافقنامه مینسک درخصوص اوکراین انجام داده و انجام می دهد.

پسکوف در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص نفوذ روسیه در جمهوری دونتسک و لوهانسک گفت: این یک سوال بسیار انتزاعی است.

وی افزود: اکنون باید اطمینان حاصل شود که نیازهای اولویتی آنها یعنی، امنیت آنها، ترتیب دادن پرداخت حقوق بازنشستگی، تضمین کامل میزان دارو و خدمات پزشکی، انجام می شود.

پسکوف در ادامه گفت: البته روسیه تلاش کرده و قصد دارد هر چیزی را که برای تضمین اجرای موافقت نامه های مینسک مورد نیاز است، انجام دهد. این توافق تنها مبنا برای حل و فصل سیاسی اوضاع در جنوب شرق اوکراین است.