به گزارش پارس نیوز، 

منابع مصری از خنثی سازی حمله انتحاری در شمال استان سینا در این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای امنیتی مصر حمله انتحاری را به مرکز ایست بازرسی در العریش در شمال استان سینا خنثی کردند.