به گزارش پارس نیوز، 

نام برکه در فهرست شهدای عملیات نیروهای ویژه صهیونیستی در شرق خان‌یونس است.

حماس شهادت یک فرمانده خود در جریان تجاوز صهیونیست‌ها به خان‌یونس را تائید کرده است.