به گزارش پارس نیوز، 

سفارت آمریکا در ارمنستان امروز شنبه در بیانیه ای خواستار همکاری ایروان و شرکت های این کشور با تحریم های ضدایرانی واشنگتن علیه تهران شد.

در بیانیه سفارت آمریکا در ارمنستان در این خصوص ادعا شده است: آمریکا ارمنستان را شریک و دوست خود می داند. کارزار فشار حداکثری بر ایران به منظور تغییر رفتار این کشور در راستای توقف رفتار بی ثبات کننده ایران است!

این درحالیست که آمریکا از ۵ ماه جاری میلادی با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران به اجرا درآورد.